вторник, 9 октомври 2007 г.

И отново за ДС (протест)

Място: Пред северния вход на сградата на Народното Събрание, намираща се на

Площад "Народно Събрание" 2

Времетраене: от 08.45 до 09.45 ч. на 12.10.2007 г. (петък )

Цел:

Чрез протеста искаме да изразим нашето несъгласие с това че:

1. Правителството на Република България нарушава закона, като не предоставя

сграда на Комисията по досиетата на бившата комунистическа тоталитарна

репресивна служба Държавна сигурност, където тези досиета да бъдат предадени

и съхранявани на разположение на комисията. По този начин правителството

ограничава правото на гражданите за достъп до информация и не зачита

резолюция на Европейския Парламент.

2. Правителството на Република България изпраща като посланици в страни

членки на ЕС и като представители на страната в международни организации

бивши агенти на Държавна сигурност, служили в миналото на репресивния апарат

на престъпния тоталитарен комунистически режим.

3. В Народното Събрание се обсъжда законопроект, допускащ бивши агенти на

Държавна сигурност да заемат длъжности в съвременната служба за сигурност, с

което ние категорично не сме съгласни поради това, че в миналото същите са

служили в един престъпен репресивен апарат за убиване и малтретиране на

привържениците на демокрацията в нашата страна.

П>С>За сведение на посрещачите:

Получих съобщението на електронната си поща. Не познавам организаторите.

Няма коментари: