понеделник, 3 март 2008 г.

Защо да празнувам?

Чудя се какво празнувам днес.

Не! Не искам да се намесвам в споровете, дали датата на подписване на прелиминарен мирен договор между две империи, воювали помежду си за своите интереси, е достойна да бъде български национален празник.

Друга ми е мисълта.

Нали националният празник служи да се отбележи държавността, обществената сплотеност и солидарност. А тях не ги виждам никъде.

Какво празнува една държава, която повече от 8 години се опитва да въведе единен номер за спешни повиквания, изхарчила е милиони за целта, а не е успяла? На която й спряха парите по програма ФАР? В която вагоните на БДЖ са по на 30 години и никой не си гледа работата по осигуряване на безопасността? ...

Една държава, чието мото е “да мине номера”.

Не, благодаря!

Няма коментари: