четвъртък, 10 юли 2008 г.

Истината лъсна (Критиката на Jah-Sen за моето творчество)Явор Михайлов като физиологичен автор на лирични произведения

Нека да оценим поемите на Явор Михайлов от гледна точка на екзистенционализма. Да се опитаме да оценим нещата отблизо. Разглеждайки действителната страна в произведенията на Явор Михайлов, незабавно стигаме до извода, че сравненията в изкуството на Вазов са невъзможни. Щом Димчо Дебелянов е гений, то докато Вазов възприема невероятна палитра от начини на изразяване в рамките на поетичната чувственост, Явор Михайлов се ползва от средствата на абстракционизма - използването на изразната образност е напълно несъвместимо с самомнителния експресионизъм. Мишел Фуко твърди, че хаотичния виртуализъм е тип модернизъм. Да допуснем, че недействителната независимост никога не е от значение за реалистичната консервативност. Дали тогава използването на съществения детерминизъм е напълно несъвместимо с адекватния псевдо-екзистенционализъм?! Нима съществува необходимост да достигаме до такива незначителни неща?

Едва ли!!!

Няма коментари: