петък, 17 август 2007 г.

ПРОТЕСТ ЗА СТРАНДЖА!


Събота, 18 август 2007, 16:30 ч. протест за Странджа:

Жива верига (хоро), очертаваща границите на природен парк "Странджа"

Живата верига върви по границите на парка според ТУП на община Царево; започва от морето, след 30м пресича пътя Царево – с.Варвара и продължава по края на горските масиви.

Ще познаете мястото по табела за ПП "Странджа", поставена до шосето от Царево за с. Варвара. Мястото е 1км южно от кв. Василико (стария град на Царево) и от къмпинг нестинарка, до корабния завод.

Искания:

1. МОСВ да приеме план за управление на парка, а община Царево да съдейства на процеса;

2. ДНСК да събори незаконния строеж на "Краш 2000" - ваканционно селище "Златна перла";

3. МОСВ да приеме заповеди за режима на защита на всички територии в планината Странджа, попадащи в европейската екологична мрежа "Натура 2000", според Постановление на МС №122/17.2.2007г.

Изтеглете исканията!
Изтеглете писмото до МОСВ за Иракли!

Оригиналът>

Няма коментари: