понеделник, 8 декември 2008 г.

Кръгът

Знаеше, че има много лица. Дори можем да кажем маски. Винаги е бил плъзгав като риба...

Затова не му повярва...

Макар този път да беше искрен и да не се прикриваше.

Може би пък това беше причината за откровеността му- знаеше, че няма да го вземе на сериозно.

Няма коментари: